سوالات متداول کامپوزیت دندان

سوالات متداول کامپوزیت دندان

آیا در کامپوزیت هم دندان تراش داده می شود ؟

 برای در برخی مواقع برای صاف کردن سطح تمام دندان ها نیاز به کمی تراش دهی می باشد . اما نسبت به لمینت دندان کمتر تراش داده می شود .

هزینه انجام کامپوزیت دندان چقدر است ؟

به دلیل آنکه ابتدا باید تمام مشکلات دندان مانند خرابی ، پوسیدگی و … برطرف شود . برای برآورد هزینه ابتدا به دندانپزشک مراجعه نمایدد . بعد از برررسی دندان های شما هزینه انجام را اطلاع می دهد .

Call Now Button