سوالات متداول جرمگیری دندان

سوالات متداول جرمگیری دندان

آیا جرمگیری به دندان ها اسیب میرسونه ؟

خیر ، وجود جرم در دندان ها باعث ایجاد مشکل در بافت بگهدارنده دندان می شود . همچنین یکی از بهترین مکان برای باکتری ها می باشد تا  تجمع و تکثیر یابند .  این میکروبها باعث پوسیدگی دندان ها می شوند .

در جرمگیری ، دندان تراش داده می شود ؟

در صورتی که جرم دندان پاکسازی شود ، بیمار ممکن است احساس خالی بودن در محل دندان ها نماید . همچنین بیمار به سرما و گرما حساس می شود . به همین جهت ، گاهی بیمار احساس می کند در هنگام جرمگیری دندان های احساس می کند  تراش داده شده اند . در صورتی که اینگونه نیست و برای جرمگیری دندان از دستگاهی لغزنده استفاده می شد و دندان ها تراش داده نمی شوند .

Call Now Button