مسواک زدن کافی نیست !

لازم است بدانید مسواک به تنهایی برای بهداشت دهان و دندان کافی نیست . حتما همراه آن از نخ دندان استفاده کنید . زیرا مسواک تنها 3 سطح از 5 سطوح دندان را تمیز می کند . 2 سطح دندان که فاصله بین دندانی است تنها با نخ دندان تمیز می شود. چرا نخ دندان […]

read more »
Call Now Button