اصلاح طرح لبخند لثه ای

اصلاح طرح لبخند لثه ای اینکه از چه روشی و در کجا و نزد کدام متخصص به زیبایی دندان ها و دهان خود بپردازیم موضوع مهمی است. که نیاز به دانش و آگاهی و مطالعه دارد. بسیاری از ما به علت دلایل مادرزادی دارای شکل دندانها یا وضعیتی در لثه هستیم که موجب می شود […]

read more »
Call Now Button