قند پنهان شده در غذایتان را پیدا کنید

قند پنهان شده در غذایتان را پیدا کنید برای داشتن دندان‌هایی سالم، قند پنهان‌شده در غذاهایتان راپیدا کنید. پوسیدگی‌ها بر اثر حمله اسیدها ایجاد می‌شوند آب نبات، بیسکوییت، موز، میوه‌های خشک و… نمونه‌هایی از خوراکی‌های حاوی قندهستند. باکتری‌های موجود در دهان، به اسید تبدیل می‌شوند و این اسیدها به مینای دندان حمله می‌کنند، این فرآیندی […]

read more »
Call Now Button