بستن فاصله بین دندانی

بستن فاصله بین دندانی به فواصل بین دندانی دیاستم گفته می شود.مهمترین علت درمان با دیاستم تامین زیبایی می باشد البته ممکن است در مواردی باعث ایجاد مشکل در تکلم شود که ابتدا باید علت ایجاد دیاستم مشخص شود که این علل شامل موارد زیر می باشد فقدان یک یا چند دندان وجود زبان بزرگ […]

read more »
Call Now Button