مراقبت بعد از جراحی لثه

مراقبت بعد از جراحی لثه وقتی شما برای یک مدت طولانی مسواک نزنید یا دندانتان یا دندان هایتان را به خوبی تمیز نکنید حتی اگر مسواک بزنید ممکن است املاحی از بزاق به همراه بیش از صدهزار نوع باکتری روی دندان ها تجمع پیدا کنند که آن پلاک میکروبی نام دارد. اگر پلاک میکروبی به […]

read more »
Call Now Button