لمینیت دندان بدون تراش

لمینیت دندان بدون تراش لمینیت ها به دو صورت بروی دندان گذاشته می شود 1. به طور مستقیم و بدون تراش دندان 2. با تراش دندان و ساخت لمینیت در لابراتور در گذشته برای قرار دادن لمینیت بروی دندان حتما نیاز به تراش دندان بود اما امروزه بدون تراش دندان می توان لمینیت را بروی […]

read more »
Call Now Button