دندان درد

دندان درد یکی از شایع ترین دردها در میان افراد، دندان درد می باشد. این عارضه به علت رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان ایجاد می شود. چنانچه این درد زود درمان نشود، پوسیدگی دندان را به همراه دارد. به منظور پیشگیری از این عارضه بهتر است که بهداشت دهانی رعایت شود که با تبعیت […]

read more »
Call Now Button