درمان ریشه

درمان ریشه در استخوان فک بخشی از دندان قرار گرفته است که به آن ریشه گفته می شود و از سه قسمت پالپ، عاج و سمان تشکیل شده است . تعداد ریشه ها هر چه به سمت دندان های عقبی رفته می شود بیشتر می شود به همین علت است که دندان های عقبی دارای […]

read more »
Call Now Button