بیماری های لثه

بیماری لثه بیماری التهابی نسوج نگهدارنده دندان است که شامل لثه و لیگومان هایی است که دندان را به لثه متصل کرده و PDL یا استخوانی که نگهدارنده دندان در فکین است . در واقع وقتی که بر اثر عدم رعایت بهداشت دهان ، مسواک نزدن و نخ دندان نکشیدن باکتری ها و میکروبها می […]

read more »

بیماری های لثه

بیماری های لثه عاملی که آرام و بی سر و صدا و موزیانه مخرب‌ترین اختلالات را در لثه ایجاد می‌کند بیماری‌های لثه است. این بیماری در آغاز به وجود آمدن بدون درد و ناراحتی است و فقط گاهی چهره خود را به صورت خونریزی گاه و بیگاه در هنگام مسواک زدن و تنفس بد بو […]

read more »
Call Now Button