بلیچینگ دندان

بلیچینگ دندان ها در مطب فیلم بلیچینگ دندان علت تغییر رنگ دندان ها دندان‌ها به مرور زمان و با افزایش سن دچار تغییر رنگ می‌شوند . این تغییر رنگ در اثر تغییر مواد معدنی مینا و عاج صورت می‌گیرد. به این معنی که تخلخل مینا به مرور کم می‌شود و شفافیت خود را از دست […]

read more »
Call Now Button