مراقبت های پس از درمان ایمپلنت

مراقبت های پس از درمان ایمپلنت دندان سعی کنید ٢۴ ساعت بعد از جراحی استراحت نمایید. روز اول غذای سرد، نرم و سبک میل نمایید. در صورت نیاز به آرامی آب دهان را بیرون بریزید. روز اول دهان را شستشو ندهید. داروهای تجویز شده توسط دندانپزشک را طبق دستور استفاده نمایید و از مصرف خودسرانه […]

read more »
Call Now Button