استفاده از دهانشویه

استفاده از دهانشویه دهانشویه‌ها نقش اصلی در از بین بردن پلاک میکروبی روی دندان‌ها ندارند و فقط می‌توانند به صورت تکمیل کننده در تمیز شدن دهان و دندان موثر باشند دهانشویه‌هابا ترکیبات مختلفی وجود دارند دهانشویه با ترکیبات کلر هگزیدین (chlorhexidine) و کلرید سیتیل پریدینیوم (cetylpridinium) که مانع از ایجاد پلاک می‌شوند محلول‌های دهانشویه با […]

read more »
Call Now Button