آیا لمینت دندان دندان های شما را خراب می کند؟

آیا لمینت دندان می تواند دندان های شما را خراب کند؟ لمینت دندان که به عنوان روکش پرسلن معروف استیک پوسته نازک است که با استفاده از مواد هم رنگ دندان براساس نیاز فرد طراحی شده است. این پوسته ها به منظور تغییر رنگ ، شکل ، اندازه یا طول آنها و بهبود ظاهری به […]

read more »
Call Now Button